Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2013

19:13
Zabić drozda by Harper Lee Michał finished reading Zabić drozda by Harper Lee
19:13
Zabić drozda by Harper Lee Michał finished reading Zabić drozda by Harper Lee
19:13
Atlas chmur by David Mitchell Michał gave 2 stars to Atlas chmur (Paperback) by David Mitchell

June 25 2013

dziobu
20:19
5028 57a9 500
plazowando <3
Reposted fromcrimsonghost crimsonghost viajbean jbean
20:16
dziobu
20:15
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viajbean jbean
dziobu
20:03
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamentality mentality
dziobu
20:02
0592 de31
Reposted fromkonwalia konwalia viatatuaze tatuaze

February 17 2013

dziobu
18:23
4184 48e9
Szczerze?

February 03 2013

dziobu
20:14

Quentin Tarantino movies

Reposted fromMoonTide MoonTide viasiarczan siarczan

January 30 2013

dziobu
22:13
6491 f7fc 500
Reposted frommiischa miischa viamentality mentality
dziobu
22:11
4267 9c9a

January 28 2013

dziobu
20:16
8258 aa71
dziobu
20:15
idont1.gif idont2.gifidont3.gif idont4.gif

January 26 2013

dziobu
14:31
Zakochać się po uszy, od stóp przez hemoroidy aż po sam czubek brudu za uszami. I cierpieć po porażce, nie bojąc się wylewać hektolitrów łez. Bo wiecie, to jest tak, że jak ktoś mi mówi, że chce, ale się boi, to znaczy, że chce. Nie chcę tu przekonywać nikogo tradycyjną cegłówką spadającą na głowę, ale prawdą jest, że jeśli mamy szansę przeżyć coś pięknego, po prostu przeżyjmy to. Świńska grypa nie śpi. Jutro może być za późno
— Kominek.in
Reposted frommentality mentality
dziobu
14:29

Soup vs. Facebook

Someone I don’t know adds me on Facebook:

Someone I don’t know follows me on Soup:

Someone writes on my Facebook wall:

Someone writes reaction on my Soup:

Lose a friend on Facebook:

Lose a follower on Soup:

Error on Facebook:

image

Error on Soup:

image

Reposted fromsawb sawb viamentality mentality

January 25 2013

dziobu
18:22
0688 7748
Reposted fromakallabeth akallabeth viaAlexzandra Alexzandra
dziobu
18:18
7222 92b5
dziobu
18:17

January 20 2013

dziobu
16:04
8527 0237 500
Reposted fromLostOne LostOne viadimer dimer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl